Σ
. .
, , , .

KREM NGJYREN
Dhuroniflokeve tuaja shkelqim dhe bukuri me krem ngjyren Gallea. Komponentetaktivete ngjyres lidhen ne menyre stabile nebrendine e qimes dhe u japin flokeve tuaja ngjyre te plotedhe te vazhdueshme edhe passhume larjeve.
Balsamii cilipermban proteine, vitaminadhe vaj bajamesh, e fikson ngjyren e vene, vepron ne menyre ushqyesene struk - turen e flokeve dhe e ben ate te bute dhe te lehte per t'u krehur

HAIR CREAM COLOUR
Give your hair a beautifull and shiny look with the cream colour Gallea.The active components from the colour steadily
penetrate deep into the hair and give your hair permanent and rich colour even after washing it many times.
The conditioner which contains proteins,vitamins and almond oil,fixes the obtained colour,nourishes the structure of the hair and makes it soft and easy to comb.