. . , - . , - . . .

LIN SOFT
Zbutesit e teshave Lin Soft jane te dedikuar per mbrojtjen dhe irembajtjen e teshave gjate larjes se tyre. Futen ne fazen e fundit te larjes me sasi te caktuara varesisht nga koncentrimi i tyre. Prodhohen ne dy koncentrime,te koncentruara dhe pakoncentruara normale. Zbutesit Lin Soft i zbusin teshat,eneutralizojne elektricitetin statikdhe e lehtesojne hekurosjen. Ato jane me spekter te aromave te kendshme. Meto teshat behen mjaft te buta dhe aromatike.

LIN SOFT
fabricsoftenersare recommended for protecting and refining clothes. They areaddedat theendofthewashing process in suggested quantities, depend on their concentrations. Theycanbe found in two concentrations, as concentrated and nonconcentrated-normal. Lin Softfabric softeners refineclothes, neutralize static electricity and make ironing easier. They are with wide range of fragrances. They make clothes perfectly soft and fragrant.