Ō
, ࠼.
,
, .

LIN PER LARJENE ENEVE
Lin eshte preparat jashtezakonisht I mire per larje teeneve ne dore,i cilishpejtdhene menyreefikase I menjanon tegjitha papastertite nga enet dhe paisiet per ushqim.Pemban komponente baktericide ecila i zhduk bakteriet dhe ekstaktin nga Aloe Vera, qe I mbron dhe I ruan duart gjate larjes.

LIN FOR DISHWASHING
Lin isanamazingdish washing liquid, which quickly and effectively removes all dirt from the dishes and eating utensils. It contains a bactericidal component, which destroys bacteria and Aloe Vera extract, which protects and nourishes the hands during washing.